โครงการจิตอาสารวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ


    วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. โครงการชลประทานอุบลราชธานี นำโดย นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ สังข์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม, นายวุฒิชัย ศรีทอง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน, นายไชยกาญจน์ ศุภะเกษ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 , นายอรรถกร นนทะดี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 , นายปรีชา หล้าวิเศษ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 , นายมารุต องค์สถาพร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 และเจ้าหน้าที่ในสังกัดโครงการชลประทานอุบลราชธานี ร่วมลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสารวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยพระราชพิธีราชาภิเษก โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหน่วยงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสา ณ อ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือตอนล่าง ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยวันนี้มีกิจกรรมประกอบด้วยการปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง) และมอบ สปก.ให้แก่เกษตรกร ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา และกำจัดวัชพืชบริเวณทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือ ตอนล่าง