ตรวจสอบและประเมินผลโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา


    วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการชลประทานอุบลราชธานี โดย นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการฯ พร้อมด้วย นายอรรถกร นนทะดี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และ นายรัชพล จิตรเจริญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 ร่วมลงพื้นที่พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ดังนี้.-
    จุดที่ 1 ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
    จุดที่ 2 บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จำกัด ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
    จุดที่ 3 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

(ลิขสิทธิ์) 2017 by โครงการชลประทานอุบลราชธานี
หมู่ 3 ถนนแจ้งสนิท บ้านหนองแก ตำบลแจระแม
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 045-841684 และ 045-841685 แฟกซ์ 045-841689
(อีเมลล์ irrprojectubon3@gmail.com)

ออกแบบและพัฒนาโดย โครงการชลประทานอุบลราชธานี
(Webmaster : Vitit khawoon ) ปรับปรุงล่าสุด 10/6/61 เวลา 11.00 น.