Phuoo


link : PM 2.5 คุณภาพอากาศประเทศไทย

    โครงการชลประทานอุบลราชธานี ขอสนับสนุน นโยบายจังหวัดอุบลราชธานี โดยเผยแพร่ Link การเผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย

    Link เผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดที่นี่

Home หน้าแรก ประวัติโครงการชลประทานอุบลราชธานี ทำเนียบผู้บริหาร ที่ตั้ง "google map" ติดต่อเรา หนังสือเวียนภายในหน่วยงาน คลังความรู้โครงการชลประทานอุบลราชธานี แผนยุทธศาสตร์/คำรับรองปฏิบัติราชการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ 7


ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ฝ่ายช่างกล งานบริหารทั่วไป ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8

หน่วยงานสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 7รายงานสถานการณ์น้ำ (คลิกภาพสไลด์ดูรายละเอียด) และภารกิจอื่น ๆข่าวและภารกิจโครงการชลประทานอุบลราชธานี

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 นายปรีชา หล้าวิเศษ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 7 จัดนิทรรศการ วันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117 ณ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. โครงการชลประทานอุบลราชธานี นำโดย นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ สังข์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน

รายละเอียด

เช้าวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 โครงการชลประทานอุบลราชธานี โดย นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประกอบพิธีบรรจุ “น้ำอภิเษก” ลงใน “คนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์”

รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ร่วมประชุมการลงพื้นที่การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

รายละเอียด

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานอุบลราชธานี พบปะเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ "เกษตรอินทรีย์วิถีสำโรง"

รายละเอียด

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. โครงการชลประทานอุบลราชธานี โดย นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี และหัวหน้าฝ่ายฯ ลงพื้นที่ร่วมจัดงานวันเก็บเกี่ยวและเปิดจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

รายละเอียด

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายวุฒิชัย ศรีทอง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานอุบลราชธานี พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงพื้นที่ติดตามและถอดบทสรุป

รายละเอียด

วันนศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายอดิศักดิ์ สังข์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

รายละเอียด

เช้าวันพุธที่ 14 มีนาคม 2562 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายละเอียด

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายละเอียด

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทานนอกสถานที่ 1 วัน

รายละเอียด

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม​เตรียมความพร้อมคณะรัฐมนตรี​ลงพื้นที่ตรวจราชการ​

รายละเอียด

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 โครงการชลประทานอุบลราชธานี และสำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม “เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ” Run For Health

รายละเอียด

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการสํานักชลประทานที่ 7 และ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี ลงพื่นที่รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียด

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการสํานักชลประทานที่ 7 และ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี ลงพื่นที่รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียด

วันที่ 23 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เปิดงานเดินหน้าเกษตรอินทรีย์

รายละเอียดMultimedia - มัลติมีเดีย ข่าว

วันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 117 ปี ชลประทานงานเพื่อแผ่นดินไทยdate : 13 มิถุนายน 2562

โครงการชลประทานอุบลราชธานี จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา รวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำdate : 31 พฤษภาคม 2562

โครงการชลประทานอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า Morning Talkdate : 30 พฤษภาคม 2562

โครงการชลประทานอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจdate : 22 พฤษภาคม 2562

โครงการชลประทานอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจdate : 8 พฤษภาคม 2562

โครงการชลประทานอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติdate : 2 พฤษภาคม 2562

VTRแนะนำโครงการชลประทานอุบลราชธานีdate : 1 พฤษภาคม 2562

โครงการชลประทานอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานdate : 28 เมษายน 2562

โครงการชลประทานอุบลราชธานี สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพร โครงการชลประทานอุบลราชธานีdate : 26 เมษายน 2562

โครงการชลประทานอุบลราชธานี ร่วมเปิดงานkick off ถนนพาราดินซีเมนต์ ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องในdate : 17 เมษายน 2562

โครงการชลประทานอุบลราชธานี เปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์date : 11 เมษายน 2562

โครงการชลประทานอุบลราชธานี ร่วมประชุมโครงการกระเพราะหมูทองคำ ปากกุดหวาย วารินชำราบdate : 10 เมษายน 2562

โครงการชลประทานอุบลราชธานี พบปะเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ "เกษตรอินทรีย์วิถีสำโรง"date : 29 มีนาคม 2562

โครงการชลประทานอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงานวันเก็บเกี่ยวและเปิดจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์date : 18 มีนาคม 2562

โครงการชลประทานอุบลราชธานีร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานdate : 14 มีนาคม 2562

นายอิสรา เทียนศรี พร้อมด้วย นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ร่วมพูดคุยผ่านรายการวิทยุ รวมมิตรคิดทำdate : 7 มีนาคม 2562

โครงการชลประทานอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี2562date : 15 กุมภาพันธ์ 2562

องคมนตรี ลงพื้นที่ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยบอนdate : 14 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการชลประทานอุบลราชธานี ลงพื้นที่ ประเมินข้าวโพดหลังนา ตำบลหนองบัวฮีdate : 12 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการชลประทานอุบลราชธานี ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อำเภอน้ำขุ่นdate : 7 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการชลประทานอุบลราชธานี เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีdate : 29 มกราคม 2562

โครงการชลประทานอุบลราชธานีเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ เดินหน้าเกษตรอินทรีย์date : 23 มกราคม 2562

MV กรมชลประทาน 61 (edit3) โดย ยืนยง โอภากุล (แอ๊ดคาราบาว) ขับร้องdate : 8 มิถุนายน 2561

MV กรมชลประทาน 61 โดย อธิบดีกรมชลประทาน และคุณยืนยง โอภากุล ร่วมขับร้องdate : 8 มิถุนายน 2561

เพลงค่านิยมและวัฒนธรรม กรมชลประทาน date : year : 2561

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกรมชลประทาน และการจัดการความรู้date : year : 2561

"ครบรอบ 117 ปี วันสถาปนากรมชลประทาน"

date : 13 มิถุนายน 2562

"จิตอาสา รวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ"

date : 31 พฤษภาคม 2562

"กิจกรรมเสวนายามเช้า Morning Talk"

date : 30 พฤษภาคม 2562

"เข้าร่วมประชุม เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ"

date : 22 พฤษภาคม 2562

"ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ"

date : 8 พฤษภาคม 2562

"ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ"

date : 2 พฤษภาคม 2562

"VTRแนะนำโครงการชลประทานอุบลราชธานี"

date : 1 พฤษภาคม 2562

"เข้าร่วมพิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน"

date : 28 เมษายน 2562

"สืบสานประเพณีสงกานต์ รดน้ำดำหัว ขอพร"

date : 25 เมษายน 2562

"ร่วมเปิดงานkick off ถนนพาราดินซีเมนต์ "

date : 17 เมษายน 2562

"เปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์"

date : 11 เมษายน 2562

"โครงการกระเพราะหมูทองคำ"

date : 10 เมษายน 2562

"เกษตรอินทรีย์วิถีสำโรง"

date : 29 มีนาคม 2562

วันเก็บเกี่ยวข้าวโพด

date : 18 มีนาคม 2562

ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

date : 14 มีนาคม 2562

พูดคุยผ่านรายการวิทยุ รวมมิตรคิดทำ

date : 7 มีนาคม 2562

งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2562

date : 15 กุมภาพันธ์ 2562

องคมนตรี ลงพื้นที่ อ่างเก็บน้ำห้วยบอน

date : 14 กุมภาพันธ์ 2562

ประเมินข้าวโพดหลังนา ตำบลหนองบัวฮี

date : 12 กุมภาพันธ์ 2562

ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อำเภอน้ำขุ่น

date : 12 กุมภาพันธ์ 2562

เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

date : 29 มกราคม 2562

เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ เดินหน้าเกษตรอินทรีย์

date : 23 มกราคม 2562

MV กรมชลประทาน 61 (edit3) ยืนยง โอภากุล ขับร้อง

date : 8 มิถุนายน 2561

MV 61 อธิบดีกรมชลประทาน และยืนยง โอภากุล ร่วมขับร้อง

date : 11 พฤษภาคม 2561

เพลงค่านิยมและวัฒนธรรม กรมชลประทาน

year : พ.ศ. 2561

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกรมชลประทาน และการจัดการความรู้

year : พ.ศ. 2561เว็บไซต์จังหวัดอุบลราชธานี และเว็บไซต์ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


เชื่อมโยงลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องของกรมชลประทานลิ้งค์เผยแพร่สถานการณ์น้ำ ของกรมชลประทาน

ลิ้งค์ Big Data (ระยะที่ 1/2) ของกรมชลประทาน


รวมลิ้งค์ เอกสารเผยแพร่ /เว็บไซต์ ของกรมชลประทาน

(ลิขสิทธิ์) 2018 โครงการชลประทานอุบลราชธานี
หมู่ 3 ถนนแจ้งสนิท บ้านหนองแก ตำบลแจระแม
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 045-841684 และ 045-841685 แฟกซ์ 045-841689
(อีเมลล์ irrprojectubon3@gmail.com)


ออกแบบและพัฒนาโดย webmaster ubon.rid7/Year@2019